Razna čišćenja

čišćenje stolica – 25 kn
čišćenje taburea – 50 kn
čišćenje fotelja – 80 kn
čišćenje dvosjeda -150 kn
čišćenje trosjeda – 200 kn
čišćenje kutne garniture – 350 kn
čišćenje dječjeg madraca – 70 kn
čišćenje madraca za jednu osobu – 100 kn
čišćenje madraca za dvije odobe – 200 kn
čišćenje jednog sjedišta u automobilu – 100 kn
čišćenje stražnje klupe (tri sjedeća mjesta) – 200 kn
čišćenje podova i gepeka – 150 kn
čišćenje cjelog automobila (sjedište i podovi) – 450 kn

Čišćenje ureda i poslovnih prostora

jednom u dva tjedna – 500 kn mjesečno
jednom tjedno – 700 kn mjesečno
dva puta tjedno – 1250 kn mjesečno
tri puta tjedno – 1800 kn mjesečno
pet puta tjedno – 2900 kn mjesečno

Čišćenje stanova i kuća

generalno čišćenje po satu po osobi – 70 kn
redovno čišćrnje prostora do 45m2 po dolasku – 200 kn
redovno čišćenje prostora od 45m2 – 90m2 po dolasku – 350 kn
redovno čišćenje prostora 90m2 po dolasku – 400 kn
jednokratno čišćenja (jedan izvršitelj) sat – 70 kn

Čišćenje stubišta

jednom tjedno zgrade do 4 kata mjesečno – 400 kn
jednom tjedno zgrade od 4 kata – 30 kn
dva puta tjedno zgrade do 4 kata – 800 kn
dva puta tjedno zgrade od 4 kata – 40 kn

Ostale usluge

čišćenje nakon slavlja – 100 kn/h
unutarnje čišćenje pećnice – 100 kn
unutarnje čišćenje hladnjaka – 40 kn
unutarnje čišćenje ormara i kuhinjskih elemenata – 100 kn
poliranje parketa – 20 kn/m2
završno čišćenje prije useljenja ili selidbe – 7-10 kn/m2
završno čišćenje nakon građevinskih radova – 20-40 kn/m2
_____________________________________________________________________

Cijene su informativnog karaktera. Za točnu cijenu potrebno je
napraviti procjenu mjesta za čišćenje i potrebnih sredstava
.